zelf besparen

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden hebben betrekking tot alle uitvoerende maatregelen die Zelf Besparen biedt.

Laatst bijgewerkt op;

16 oktober 2023

1. Over ons

Zelf Besparen B.V.

’t Holland 12, 6921GW Duiven

KvK: 83328831

BTW: NL862831301B01

Bankrekening: NL42INGB0008118552

2. Definities

Hierbij de definities uit deze voorwaarden:

Hier volgen de definities die in deze voorwaarden worden gebruikt:

Jij (je, jou, jouw):

Dit verwijst naar de persoon aan wie wij de offerte verstrekken.

Uitvoering:

Dit omvat het uitvoerproces, inclusief voorbereiding, van het product op de locatie zoals gespecificeerd in de offerte. Hieronder vallen tevens eventuele extra werkzaamheden die we met jou zijn overeengekomen.

Offerte:

Dit betreft de offerte die wij aan jou versturen voor het product.

Opleverrapport:

Dit is het formulier waarmee de uitvoerder de uitvoering controleert.

Overeenkomst:

Deze verwijst naar de overeenkomst tussen jou en ons met betrekking tot de uitvoerende maatregel. Deze overeenkomst omvat de offerte, eventuele bijlagen en wordt bindend nadat je akkoord hebt gegeven.

Prijs:

Dit is de totale prijs, inclusief eventuele andere kosten voor producten en/of diensten die jij aan ons verschuldigd bent, zoals gespecificeerd in de offerte of overeenkomst.

Schouw:

Dit is het onderzoek dat wordt uitgevoerd om de geschiktheid van de locatie te beoordelen en te bepalen. In eerste instantie gebeurt dit meestal digitaal, maar vaak voeren we ook een schouw ter plaatse uit.

Website:

Dit verwijst naar onze website met de URL www.zelfbesparen.nl.

Wij (we, ons, onze):

Dit duidt op Zelf Besparen B.V., ingeschreven onder KVK-nummer 83328831, vestigingsnummer 000049502069, gevestigd aan ’t Holland 12, 6921GW Duiven.

3. Offerte, bestelproces en wijzigingen

Wanneer je bij ons aanklopt, verkennen we samen de producten waarin je interesse hebt, zowel tijdens persoonlijke als online adviesgesprekken. Vaak maken we gebruik van software, die gebaseerd is op je adresgegevens, om een (online) advies te verschaffen. Met behulp van deze software stellen we een offerte op, waarin alle benodigde informatie wordt vermeld. Deze offerte is vrijblijvend, maar heeft een geldigheidsdatum, en wordt bindend wanneer je deze online accepteert.

Indien er geen geldigheidsdatum wordt vermeld, hanteren we een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de offerte. Zodra je akkoord gaat, gaan we onmiddellijk aan de slag en ontstaat er een overeenkomst.

Na goedkeuring van de offerte kunnen we een technische schouwafspraak inplannen op jouw locatie. In sommige gevallen voer je zelf de technische schouw uit. Tijdens deze schouw kunnen eventuele extra kosten naar voren komen. Als je akkoord gaat met de definitieve prijs, vragen we om een aanbetaling. Deze aanbetaling bedraagt minimaal 50% van het overeengekomen bedrag en moet binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur worden voldaan. Na de aanbetaling wordt de uitvoerdatum vastgesteld.

Het resterende bedrag dien je uiterlijk op de dag van uitvoering (plaatsing of levering) te betalen. Zelfs als er nog enkele afwerkingen moeten worden verricht, wordt het resterende bedrag na oplevering van het werk in rekening gebracht.

Indien de overeengekomen uitvoerdatum meer dan 3 maanden in de toekomst ligt, behouden wij het recht om de totale offerteprijs met maximaal 6% te verhogen, conform Artikel 35 van het Burgerlijk Wetboek Boek 7.

De cijfers met betrekking tot opbrengsten, terugverdientijden en rendement die in de offerte en overeenkomst worden vermeld, zijn algemene schattingen. Deze cijfers bieden geen garantie voor de daadwerkelijke opbrengsten, terugverdientijden en rendementen. We doen uiteraard ons best om deze cijfers zo realistisch mogelijk weer te geven.

AANVULLING: THUISBATTERIJEN

Bij een thuisbatterij heb je in sommige gevallen bij ons recht op een korting of cashback. Je hebt uitsluitend recht op een cashback en/of enige andere vorm van korting(en) als je klant bent bij Zelf Besparen Energie én een thuisbatterij hebt aangeschaft waarmee te handelen is op de onbalansmarkt. Je bent klant bij Zelf Besparen Energie als je een dynamisch energiecontract afneemt. Indien je geen klant bent of je energiecontract opzegt, heb je geen recht op een cashback en/of enige andere vorm van korting(en).

Indien er een wijziging is in de wet- en regelgeving omtrent het handelen op de onbalansmarkt dan vervalt de korting of cashback direct.

Zelf Besparen Energie is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade die voortvloeien uit het handelen op de onbalansmarkt. Het gebruik van de thuisbatterij voor handel op de onbalansmarkt is volledig op eigen risico. De klant is verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, bevestig je dat je begrijpt en accepteert dat de rechten op korting en cashback afhankelijk zijn van de genoemde voorwaarden en dat wijzigingen in wet- en regelgeving invloed kunnen hebben op je recht op korting of cashback.

4. Planning

We streven ernaar de uitvoering binnen uiterlijk 16 weken na ontvangst van de aanbetaling uit te voeren. Het kan echter voorkomen dat, vanwege bijvoorbeeld drukte, de uitvoering langer duurt. In geval van vertraging, bijvoorbeeld door ongunstige weersomstandigheden die ons werk belemmeren, nemen we contact met je op om een nieuwe uitvoerdatum vast te stellen. Het is belangrijk op te merken dat er bij vertraging geen recht op compensatie bestaat.

In geval van onvoorziene omstandigheden, zoals vertragingen of leveringsproblemen, kan het voorkomen dat we de door jou bestelde product(en) niet kunnen plaatsen. In dat geval bieden we alternatieve producten aan met vergelijkbare eigenschappen, soms van een ander merk. Zelf Besparen behoudt daarom te allen tijde het recht om het aanbod eenzijdig te wijzigen.

We behouden ook te allen tijde het recht om de uitvoerdatum te verschuiven, aangezien we afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals levertijden, externe uitvoerders of partners en mogelijke materiaaltekorten.

Indien we de afgesproken uitvoerdatum niet kunnen nakomen, heb je geen recht op achteraf compensatie voor eventuele verliezen in opbrengst vanaf de afgesproken uitvoerdatum.

Als jouw product 15 werkdagen na het bezoek van de installateurs en de elektricien nog niet functioneert, kom je in aanmerking voor compensatie. De termijn van 15 werkdagen begint vanaf de datum van de laatste afspraak, ongeacht of deze met de installateur of de elektricien was. Je hebt dan recht op compensatie voor het gemiste besparingspotentieel na deze termijn. Bij de berekening van deze compensatie gaan we doorgaans uit van gemiddelde energieprijzen van de laatste 5 jaar, rekening houdend met de geschatte opbrengst die onze software berekent.

Je hebt geen recht op compensatie in de volgende situaties:

De werkplek voor de installateurs of elektricien is niet bereikbaar, schoon of veilig.

Je bent niet aanwezig en/of hebt afspraken niet nagekomen.

Je moet de meterkast verzwaren, waardoor we het product niet kan worden aangesloten.

Je bent op vakantie, waardoor we het systeem niet binnen de gestelde termijn kunnen opleveren.

5. Uitvoering en oplevering

In de meeste gevallen worden alle producten geïnstalleerd door externe partners, aangezien we de uitvoering volledig uitbesteden. Er kan echter ook gebruik worden gemaakt van onze eigen uitvoerderd.

De schouw of woningopname, zowel op afstand als op locatie, omvat geen technisch onderzoek naar zaken zoals draagvermogen, dakbedekking, constructiebeoordeling of andere specialistische aspecten van een woning. De schouw dient enkel als opname voor onze voorbereiding. We vragen je daarom vriendelijk om deze aspecten zelf te onderzoeken voordat je akkoord gaat met de offerte. Jij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de draagkracht, de kwaliteit, het materiaal en/of overige aspecten gerelateerd aan het dak, de muren en/of de onderconstructie.

We hebben afspraken met de externe bedrijven waarmee we samenwerken om ervoor te zorgen dat de aansluiting voldoet aan de geldende normen. Indien de meterkast niet aan deze vereiste normen voldoet, brengen we je hiervan op de hoogte en bieden we mogelijk aan om dit tegen een meerprijs in orde te maken. Het is echter jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat de meterkast te allen tijde voldoet aan de wettelijke normen en eventuele wet- en regelgeving. Als de meterkast op de dag van uitvoering niet aan de normen voldoet, kunnen we het product niet aansluiten. In dat geval blijf je de volledige betaling aan ons verschuldigd, en kunnen we eventuele extra kosten in rekening brengen als we de werkzaamheden op een later tijdstip moeten voltooien.

Na de uitvoering van het product worden de werkzaamheden besproken met jou door de externe uitvoerder. Het is vereist dat je aanwezig bent tijdens deze oplevering. Indien je niet aanwezig bent en we een tweede bezoek moeten afleggen, behouden we het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen.

Zelf Besparen behoudt te allen tijde het recht om de werkzaamheden af te breken en de overeenkomst te ontbinden in de volgende situaties:

De veiligheid van de uitvoerder kan niet worden gegarandeerd tijdens de uitvoerwerkzaamheden.

De locatie voor de uitvoerwerkzaamheden is ontoegankelijk.

De dakpannen of dakconstructie blijken niet geschikt te zijn.

Er wordt asbest aangetroffen.

De staat van het dak is dusdanig slecht dat uitvoerwerkzaamheden niet mogelijk zijn.

Er wordt een gevaarlijke situatie in de meterkast aangetroffen.

Als de uitvoerders een van de bovenstaande situaties aantreffen vanwege onjuiste informatie die je hebt verstrekt of het niet doorgeven van belangrijke informatie, behouden we ons het recht voor om de kosten in rekening te brengen die tot dat moment zijn gemaakt. Deze kosten worden verrekend met de aanbetaling die je hebt gedaan. 

6. Herroeping van de Overeenkomst

Annulering van de opdracht

We beschouwen je (digitale) goedkeuring van de offerte en je aanbetaling als een duidelijk verzoek om de uitvoering en/of levering van ons product uit te voeren, zelfs als er na de schouw of om andere redenen wijzigingen in de offerte worden aangebracht. Indien je na het verstrijken van je 14-daagse herroepingsrecht besluit om je opdracht te annuleren, brengen we hiervoor 30% van het totale bedrag in rekening.

Annulering van de Bestelling

Je hebt het recht om je tot 14 dagen na acceptatie van de offerte voor je te bedenken. Gedurende deze periode kun je de overeenkomst zonder opgave van reden ontbinden, wat bekend staat als het ‘herroepingsrecht’.

Indien je na de uitvoering, of een deel daarvan, besluit om de bestelling te annuleren, zal er een vergoeding worden berekend voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden en de kosten die we hebben gemaakt. Deze kosten omvatten onder andere, maar zijn niet beperkt tot:

– De kosten van de uitvoerwerkzaamheden die zijn uitgevoerd.

– Een afschrijving van 30% op de waarde van alle geleverde en geplaatste producten.

– Verwijderingskosten.

– Kosten die zijn gemaakt voor eventuele aankopen als gevolg van jouw acceptatie van de offerte.

Indien er complexe en kostbare herstelwerkzaamheden nodig zijn om alles in de oorspronkelijke staat te herstellen, zijn we niet verplicht om deze werkzaamheden uit te voeren of te vergoeden. We kunnen echter, indien gewenst, deze werkzaamheden uitvoeren tegen extra kosten na overleg.

Als je ervoor kiest om het product aan te schaffen met een financieringsvoorbehoud, heb je de mogelijkheid om de aankoop te annuleren na afloop van de wettelijke bedenkperiode. Deze annulering is echter alleen mogelijk als je schriftelijk kunt aantonen dat de financiering niet is goedgekeurd. Als dit niet mogelijk is, blijf je verplicht om 30% van de totale aankoopprijs te betalen.

7. Schade

Schadegevallen zijn zelden voorkomend. Mocht er echter onverhoopt schade ontstaan aan jouw eigendom als gevolg van een fout die wij hebben gemaakt, dan verzekeren wij dat dit wordt hersteld. Indien herstel niet mogelijk is, zullen wij de kosten uiteraard vergoeden. Deze regeling is van toepassing op alle vormen van directe schade, met uitzondering van kleine reparaties aan bijvoorbeeld schilderwerk of behang die tijdens de uitvoering van het werk zijn beschadigd, zoals bij het boren in de muur bij het plaatsen van de omvormer, of bijvoorbeeld het ontstaan van vlekken in de vloerbedekking. Wij vergoeden geen immateriële schade in geen enkel geval.

Indien jouw dak is voorzien van dakpannen, verzoeken wij je vriendelijk om tijdens de uitvoerwerkzaamheden van een zonnepanelensysteem minstens 20 reserve dakpannen beschikbaar te hebben. Mocht er tijdens de uitvoerwerkzaamheden een dakpan breken of mochten wij reeds beschadigde dakpannen aantreffen, dan zullen wij deze onmiddellijk vervangen door de door jou geleverde reserve dakpannen. Kosten voor kapotte dakpannen worden nooit door ons vergoed; dit valt onder jouw eigen verantwoordelijkheid.

Indien je ervoor kiest om zelf een andere partij in te schakelen om eventuele schade of problemen op te lossen, komen wij alleen tussenbeide in de kosten indien we de offerte schriftelijk hebben goedgekeurd vóór aanvang van de werkzaamheden. Wij behouden het recht om een offerte af te wijzen, bijvoorbeeld als wij van mening zijn dat de schade of het probleem niet onder onze verantwoordelijkheid valt, of als de kosten in de offerte te hoog zijn. In dat geval zullen we contact met je opnemen om te onderzoeken of er een alternatieve oplossing mogelijk is. 

8. Wat we jou vragen

Je betaalt de prijs zoals vermeld in de offerte die je hebt geaccepteerd. Om de uitvoerwerkzaamheden zo efficiënt en veilig mogelijk te laten verlopen, vragen wij je om:

– Alle correcte, relevante informatie en documentatie te verstrekken die wij nodig hebben, zoals afmetingen, uitzonderingen en materiaalspecificaties.

– Ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen aan de originele draagconstructie van het dak.

– Toegang te verlenen tot de uitvoer plek en ervoor te zorgen dat er geen obstakels zijn, zoals containers, auto’s of geblokkeerde ruimtes.

– Persoonlijk aanwezig te zijn tijdens de uitvoering en oplevering van de uitvoerwerkzaamheden, en niet bijvoorbeeld je buren of kinderen.

– Eventuele goedkeuringen, toestemmingen en vergunningen op tijd in orde te hebben en beschikbaar te stellen. Hoewel dit zelden nodig is, kunnen bepaalde situaties, zoals goedkeuring van de VvE, de organisatie, de verhuurder of de gemeente, dit vereisen.

– Alle werkzaamheden uit te voeren zoals vermeld in de offerte en/of in een e-mail van je adviseur, door gekwalificeerde personen en volgens de relevante kwaliteitseisen. Dit kan onder andere het verwijderen van pijpen, dakbedekkingsrenovatie of aanpassingen in de meterkast omvatten.

Als er een geldige reden is waarom we niet kunnen komen op de geplande uitvoerdatum, bijvoorbeeld vanwege slechte weersomstandigheden zoals sneeuw, wind of extreme hitte, zullen we streven naar tijdige communicatie via telefoon en/of e-mail, uiterlijk één dag van tevoren. In zeldzame gevallen kan dit zelfs op de ochtend van de uitvoering zijn als er zich onverwachte omstandigheden voordoen, zoals onverwachte personeelstekorten bij Zelf Besparen. In deze situaties is geen vergoeding van toepassing.

Als we op de afgesproken uitvoerdatum voor je deur staan en de uitvoering niet kan plaatsvinden vanwege jouw afwezigheid of andere aan jou toerekenbare redenen, kunnen we €550 incl. BTW in rekening brengen.

Als we specifieke externe kosten hebben gemaakt voor de uitvoering, zoals het huren van een hijskraan, kunnen we deze kosten aan jou doorberekenen. Als je deze kosten niet binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning betaalt, behouden we ons het recht voor om de overeenkomst te ontbinden en blijf je verplicht tot betaling.

Het is jouw verantwoordelijkheid om de eigenaar van het dak te zijn of toestemming te hebben van je VvE, organisatie of verhuurder om het product te laten uitvoeren of plaatsen. Vergeet niet om (omgevings)vergunningen te controleren in het geval van monumentale panden en beschermde stads- en/of dorpsgezichten, en neem contact op met je gemeente indien nodig. Neem ook vóór de uitvoerdatum contact op met je verzekeraar om te verifiëren of de plaatsing geen gevolgen heeft voor je (opstal)verzekering. Hiermee voorkom je onaangename verrassingen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor kosten, boetes of verliezen die voortvloeien uit het ontbreken van de juiste toestemmingen, verzekeringen of vergunningen. Als dit gebrek aan naleving leidt tot schade voor ons, kunnen we deze kosten bij jou in rekening brengen of verrekenen met de aanbetaling..

9. Wijzigingen in en bij de uitvoering

Indien je wijzigingen wilt aanbrengen in het ontwerp en/of de inhoud van je gekozen duurzame maatregelen, neem dan contact met ons op minimaal 5 werkdagen vóór de uitvoerdatum. Op dat moment kunnen we gezamenlijk bekijken of we deze wijzigingen kunnen opnemen in de overeenkomst. Houd er rekening mee dat dit ook invloed kan hebben op de prijs. Eenmaal op locatie is het niet mogelijk om wijzigingen door te voeren.

In het geval van onvoorziene omstandigheden, zoals aanpassingen aan het dak, de aanwezigheid van asbest, onvolledige informatie of veranderingen na de schouw, kan het voorkomen dat we niet direct kunnen beginnen met de uitvoering. In dit geval zullen we samen bepalen welke stappen nodig zijn om de uitvoering alsnog uit te voeren, of het door ons kan worden gedaan, en welke impact dit heeft op de prijs. Mocht er geen overeenstemming worden bereikt, dan behouden we het recht om de overeenkomst te ontbinden en mogen wij €550 incl. BTW in rekening brengen als vergoeding voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

10. Betaling

Nadat je akkoord bent gegaan met de offerte, ontvang je een bestelbevestiging en een factuur met een betaalverzoek voor een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag. Zelfs als je hebt gekozen voor betaling via financiering, wordt er nog steeds verwacht dat je een aanbetaling doet van 50%, zelfs als de factuur het volledige bedrag vermeldt.

Zodra we de opdracht hebben voltooid, dien je ons de prijs van de overeenkomst te betalen, verminderd met de aanbetaling, binnen maximaal 1 (werk)dag. Dit bedrag kan ook worden aangepast in geval van eventuele wijzigingen (zoals vermeld in artikel 9) en/of later overeengekomen extra kosten.

Het is belangrijk dat je elke factuur tijdig betaalt. Als je niet op tijd betaalt, behouden wij het recht om de wettelijke rente in rekening te brengen, samen met eventuele incassokosten. In het geval van een verhoging of verlaging van het wettelijke btw-tarief zal Zelf Besparen de verschuldigde koopprijs, inclusief btw, aanpassen.

Indien je de offerte bent aangegaan onder voorbehoud van financiering, heb je de mogelijkheid om de geaccepteerde offerte te annuleren. Dit is echter alleen mogelijk als je schriftelijk kunt aantonen dat de financiering niet is gelukt. Als dit niet lukt, blijf je verplicht om de offerte te betalen..

11. Overgang van eigendom en risico

Na de uitvoering van de opdracht valt het product en de verantwoordelijkheid voor de werking ervan onder jouw risico. Het is belangrijk om je verzekeraar op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van je nieuwe product indien dit vereist is. Wij behouden het eigendom van het product totdat jij de prijs van de overeenkomst volledig hebt voldaan. Gedurende die tijd dien je ons toegang te verlenen tot het product. Als je dit niet doet, behouden wij het recht om maatregelen te nemen om het onbetaalde gedeelte van de prijs op te eisen of om de product(en) te verwijderen.

12. Vakbekwaamheid en garantie

We bieden een uitvoergarantie van 1 jaar voor je product, tenzij anders vermeld in je offerte. De garantie gaat in op de dag dat de uitvoering is opgeleverd. Deze garantie dekt de werking van het gekozen product gedurende deze periode. Als er zich binnen de garantietermijn een defect voordoet, zullen we dit kosteloos vervangen. Houd er rekening mee dat als je ons advies hebt genegeerd, je geen recht hebt op garantie.

Belangrijk om te weten is dat de volgende zaken niet onder de garantie vallen en dit wordt beoordeeld door ons en/of onafhankelijke deskundigen:

1. De internetverbinding tussen je netwerk en omvormer(s) en/of connectiviteitsmodule.

2. Schade die ontstaat door gebreken/aanpassingen aan/in de meterkast.

3. Schade die ontstaat door kortsluiting die niet gerelateerd is aan het product en de uitvoering.

4. Schade die ontstaat doordat je de gebruiksinstructies niet hebt opgevolgd.

5. Schade die ontstaat door het gebruik van chemicaliën (zoals schoonmaakmiddelen).

6. Verkleuring van het product en/of kleurverschillen tussen producten, of afwijkingen ten opzichte van de afbeeldingen op onze website.

7. Schade die ontstaat door gebrek aan onderhoud aan het product.

8. Schade die ontstaat door (vorm)veranderingen aan de bouwkundige onder- of draagconstructie (zoals bij verouderde daken).

9. Schade die ontstaat door reparaties en/of wijzigingen aan het product of de uitvoering die niet door ons zijn uitgevoerd.

10. Schade door brand of andere schade die wordt veroorzaakt door natuurlijke oorzaken of menselijk handelen.

11. Communicatie problemen tussen het product en het internet door bijvoorbeeld dikke muren (nieuwbouw woningen) en/of andere factoren die niet te wijten zijn aan de uitvoerwerkzaamheden.

Indien wij of een onafhankelijke deskundige vaststellen dat de problemen niet onder de garantie vallen, kunnen we voorstellen om dit tegen kosten op te lossen. 

Op de producten die we gebruiken bij de uitvoerwerkzaamheden zijn verschillende fabrieks- en productgaranties van toepassing, zoals vermeld in je offerte of bestelbevestiging. Let op: als de fabrieks- en productgarantie van een of meer producten binnen je uitvoerwerkzaamheden korter is dan de geldende garantietermijn, geldt is de garantietermijn van het product altijd leidend.

Als er na afloop van de garantieperiode een defect optreedt, staan we nog steeds voor je klaar. Houd er echter rekening mee dat we kosten in rekening zullen brengen, zoals voorrijkosten en vervangingskosten. Neem contact met ons op voor een schatting van deze kosten.

Als je werkzaamheden door derden laat uitvoeren of zelf klussen uitvoert die van invloed zijn op je uitvoerwerkzaamheden of product, bijvoorbeeld op het dak of in de meterkast, vervalt direct de garantie, tenzij we hiervan op de hoogte waren en hier schriftelijk mee hebben ingestemd. 

Houd er rekening mee dat bij een verminderde of niet-optimale werking, Zelf Besparen geen compensatie zal bieden voor eventueel verlies van opbrengst dat is opgetreden.

13. Overmacht

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor we onze beloftes naar jou toe niet kunnen waarmaken. Bij overmacht brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte. Zodra deze overmachtsituatie voorbij is, lossen we onze beloftes in. Onder overmacht vallen bijvoorbeeld brand, overstroming, alien invasions, zwaar weer, pandemie, explosie(s), oorlog, terreur, sociale conflicten, handelsgeschillen en optreden van de (centrale) overheid, een overheidsorgaan of een supranationale organisatie.

14. Verwerking persoonsgegevens

We hebben jouw gegevens nodig om het product op de juiste locatie te plaatsen. Deze gegevens kunnen we dus opslaan en gebruiken. Het kan gebeuren dat we deze gegevens doorgeven aan een externe partij zodat deze weet waar hij moet zijn.

Daarnaast delen we deze gegevens soms met de netbeheerder. We verwerken de gegevens enkel voor de uitvoering van de overeenkomst en de uitvoerwerkzaamheden. We stellen je gegevens nooit beschikbaar aan derden. Met je akkoord op de offerte ga je ook akkoord met onze privacyverklaring, die je kunt nalezen op www.zelfbesparen.nl/privacy.

15. Onderhoud

Onze producten zijn in principe onderhoudsvrij. Toch zijn er omstandigheden of gebieden waar het wijsheid kan zijn om bijvoorbeeld zonnepanelen schoon te maken. Wij bieden hier ook zelf een service voor. Heb je interesse in ons aanvullende onderhoudsservice? Neem dan contact met ons op.

16. Geschillen

Ben je het niet eens met onze manier van werken of heb je een andere vorm van klacht? Laat het ons weten. We kijken dan samen naar een passende oplossing.

17. Algemene bepalingen

Je rechten en verplichtingen uit de overeenkomst kunnen niet worden overgedragen aan anderen zonder onze gezamenlijke afspraak hierover. Het kan echter voorkomen dat je verhuist of dat het gebouw waarop of waarin je product is geïnstalleerd, overgaat naar een nieuwe eigenaar. In dat geval gaat de garantie ook over naar de nieuwe eigenaar, op voorwaarde dat deze de originele overeenkomst of een kopie daarvan in bezit heeft.

Wij hebben het recht om onze rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere partij, zonder afbreuk te doen aan jouw rechten uit hoofde van de overeenkomst.

De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Als er enige tegenstrijdigheid is tussen wat er in de offerte staat en deze voorwaarden, kun je ervan uitgaan dat wat in deze voorwaarden staat, prevaleert. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel, zoals de betaalvoorwaarden en de garantieperiode die in de offerte zijn vermeld, of als uitdrukkelijk is vermeld dat het een afwijking van deze voorwaarden betreft.

Alle bepalingen van het dwingende consumentenrecht hebben altijd voorrang.  

Servicecontract Zelf Besparen Zonnepanelen

Artikel 1: Definities
1.1. Zelf Besparen: Zelf Besparen zonnepanelen, gevestigd te ’t Holland 112 6921GW Duiven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83328831, hierna te noemen: “Zelf Besparen”.
1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Zelf Besparen een servicecontract is aangegaan.
1.3. Servicecontract: de overeenkomst tussen Zelf Besparen en de Klant, waarbij Zelf Besparen de in dit document beschreven diensten aanbiedt tegen betaling van de overeengekomen vergoeding.
1.4. Enphase Energy: het merk van de omvormers die Zelf Besparen gebruikt bij de installatie van zonnepanelen.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle servicecontracten die Zelf Besparen aangaat met haar klanten.
2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Zelf Besparen en de Klant.

Artikel 3: Aanvang en duur servicecontract
3.1. Het servicecontract treedt in werking op de datum waarop de klant het contract afsluit en heeft een minimale looptijd van één jaar.
3.2. Het servicecontract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij de Klant het contract opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van het lopende contractjaar.

Artikel 4: Vergoeding en betaling
4.1. De vergoeding voor het servicecontract bedraagt €199,- per jaar, inclusief BTW tenzij anders aangegeven in de offerte.
4.2. De vergoeding dient jaarlijks vooraf te worden voldaan door de Klant, middels automatische incasso of per factuur.
4.3. Indien de Klant de vergoeding niet binnen de gestelde termijn voldoet, heeft Zelf Besparen het recht om de dienstverlening op te schorten tot het moment dat de betaling alsnog is voldaan.

Artikel 5: Dienstverlening
5.1. Zelf Besparen biedt onder dit servicecontract de volgende diensten aan:
a) Telefonische ondersteuning bij vragen over de Enphase Energy omvormer en de bijbehorende app.
b) Automatische e-mailnotificaties met te volgen stappen indien er iets met de status van het systeem is.
5.2. Zelf Besparen is niet verantwoordelijk voor het functioneren van de omvormer, de app of de monitoring diensten van Enphase Energy. Bij problemen met deze producten en diensten verwijst Zelf Besparen de Klant door naar de klantenservice van Enphase Energy.
5.3. Zelf Besparen verplicht zich ertoe om haar uiterste best te doen om de Klant zo goed mogelijk te ondersteunen, maar kan niet garanderen dat alle problemen direct of volledig kunnen worden opgelost.

Artikel 6: Beëindiging van het servicecontract
6.1. De Klant kan het servicecontract beëindigen door schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van het lopende contractjaar door een email te sturen naar planning@zelfbesparen.nl of per brief naar Zelf Besparen op het adres ’t Holland 12 6921GW Duiven.
6.2. Zelf Besparen heeft het recht om het servicecontract te beëindigen indien de Klant in gebreke blijft bij het betalen van de vergoeding of indien de Klant zich niet houdt aan de voorwaarden van het servicecontract.
6.3. Bij beëindiging van het servicecontract zal Zelf Besparen de dienstverlening stopzetten en zijn beide partijen ontslagen van hun verplichtingen onder dit contract, met uitzondering van eventuele openstaande betalingen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1. De aansprakelijkheid van Zelf Besparen voor directe of indirecte schade als gevolg van het niet of onvoldoende nakomen van haar verplichtingen onder dit servicecontract is beperkt tot het bedrag van de vergoeding die de Klant in het lopende contractjaar heeft betaald.
7.2. Zelf Besparen is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, zoals verlies van inkomsten, die ontstaat door het niet of onvoldoende functioneren van de omvormer, de app of de monitoring diensten van Enphase Energy.

Artikel 8: Overmacht
8.1. Zelf Besparen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: natuurrampen, oorlog, stakingen, pandemieën, overheidsmaatregelen, technische storingen bij Enphase Energy of bij externe dienstverleners, en iedere andere omstandigheid waarop Zelf Besparen geen invloed kan uitoefenen.
8.2. Indien de overmacht langer dan 60 dagen duurt, hebben beide partijen het recht om het servicecontract te beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn.

Artikel 9: Wijzigingen in het servicecontract
9.1. Zelf Besparen behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van het servicecontract eenzijdig te wijzigen. De Klant wordt hiervan minimaal 30 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld.
9.2. Indien de Klant niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, heeft hij het recht om het servicecontract te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, gerekend vanaf de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen
10.1. Op het servicecontract is Nederlands recht van toepassing.
10.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het servicecontract zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van onderling overleg. Indien dit niet leidt tot een oplossing, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Zelf Besparen gevestigd is.

Artikel 11: Slotbepalingen
11.1. Indien één of meer bepalingen van dit servicecontract door een bevoegde rechter als ongeldig of niet afdwingbaar worden beschouwd, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van dit servicecontract.
11.2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van het servicecontract en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van het servicecontract.
11.3. De Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit het servicecontract zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zelf Besparen over te dragen aan een derde partij.

Gratis adviesgesprek

gewoon bij jou thuis

één one-stop-shop

aanbod van A tot Z

volledige ontzorging

van advies tot uitvoering

Gratis adviesgesprek

gewoon bij jou thuis

één one-stop-shop

aanbod van A tot Z

volledige ontzorging

van advies tot uitvoering

vrijblijvend adviesgesprek